FoU hos SHR

Gjennom vårt FoU-arbeid i samarbeid med Helsepartner Nord-Norge har vi et FoU-team som jobber på tvers av våre rehabiliteringsinstitusjoner og omsorgstjenester. Målet med å jobbe i felleskap er å koordinere og fasilitere kunnskap og kvalitetsutvikling i tjenestetilbudene som Helsepartner leverer. Dette for å effektivisere drift, samt ivareta og videreutvikle et høyt faglig nivå i alle ledd av organisasjonen.

FoU – Forskning og utvikling

FoU-arbeidet i SHR/Helsepartner bygger blant annet på en overordnet rehabiliteringsstrategi for virksomhetene. Gjennom FoU-arbeidet ønsker vi å evaluere egne tjenestetilbud gjennom systematisk kvalitetsarbeid slik at vi til enhver tid driver kunnskapsbasert omsorg, behandling og rehabilitering basert på både egen – og annen anerkjent forskning, tilrettelegge for innovasjon og utvikling av våre tjenestetilbud, samt tilrettelegge for kompetanseutvikling hos våre ansatte. I tillegg til å drive frem forskning og utvikling på egne tjenestetilbud ønsker Helsepartner å være en foretrukket samarbeidspartner for forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og vi vektlegger samarbeid og nettverksbygging med andre ressursmiljøer for å utvikle faget videre.

FoU – Forskning og utvikling

SHR og Helsepartner Nord-Norge har et FoU-team som jobber på tvers av våre rehabiliteringsinstitusjoner og omsorgstjenester. Målet med å jobbe i felleskap er å koordinere og fasilitere kunnskap og kvalitetsutvikling i tjenestetilbudene som vi leverer. Dette for å effektivisere drift, samt ivareta og videreutvikle et høyt faglig nivå i alle ledd av organisasjonen.

FoU-arbeidet i SHR/Helsepartner bygger blant annet på en overordnet rehabiliteringsstrategi for virksomhetene. Gjennom FoU-arbeidet ønsker vi å evaluere egne tjenestetilbud gjennom systematisk kvalitetsarbeid slik at vi til enhver tid driver kunnskapsbasert omsorg, behandling og rehabilitering basert på både egen – og annen anerkjent forskning, tilrettelegge for innovasjon og utvikling av våre tjenestetilbud, samt tilrettelegge for kompetanseutvikling hos våre ansatte. I tillegg til å drive frem forskning og utvikling på egne tjenestetilbud ønsker Helsepartner å være en foretrukket samarbeidspartner for forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og vi vektlegger samarbeid og nettverksbygging med andre ressursmiljøer for å utvikle faget videre.

 
 

Masteroppgaver

Psykomotorisk fysioterapeut, Sanna Kvaal presenterer masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, ved UiT

Nytt spennende FoU prosjekt i regi av OIF/HPNN

Vårt Søsterfirma Opptreningssenteret OIF i Alta har et aktuelt forskningsprosjekt i gang.

 Aktivt oppsøkende helsehjelp ved balanse- og svimmelhetsproblematikk

Covid-19-pandemien har medført ytterligere utfordringer når det gjelder pasientgruppens muligheter til å oppsøke hjelp for sine vansker. Vi kan hjelpe!

LES MER HER

TIDLIGERE PROSJEKT OG RESSURSPERSONER

DOKTORGRADER

Larsen, Maria Arlén. Norges arktiske universitet UiT. 2019. Early markers of metabolic disease in obesity – A study of postprandial triglycerides, leptin and adiponectin interactions in the view of normal and dysregulated metabolism

Hoaas, Hanne. Norges arktiske universitet UiT. 2019. Long-term exercise maintenance via telerehabilitation for people with COPD. Feasibility, effectiveness, benefits and challenges

Antypas, Konstantinous. Norges arktiske universitet UiT. 2014. e-Rehabilitation: Design and Effectiveness of a Tailored Internet- and Mobile-based Intervention to Support Maintenance of Physical Activity after Cardiac Rehabilitation

MASTERGRADER

Kvaal, Sanna Bostad. Norges arktiske universitet UiT. 2020. «Når energiregnskapet skal gjøres opp» – En kritisk diskursanalyse av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme.

Norges arktiske universitet UiT. 2020.  Master i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, ved UiT

Lien, Linda Aarøen. Norges arktiske universitet UiT. 2016. Hva er det mennesker som har vært utsatt for traumer opplever har gitt mening i behandlingen hos psykomotorisk fysioterapeut når det gjelder å leve videre med traumene?

Hoaas, Hanne. Høgskolen i Bergen. 2013. Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering. En kvalitetssikringsstudie».

ANDRE PROSJEKT

Zanaboni, Paolo. Nasjonalt senter for e-helse forskning/Helse Nord. 2014. Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste.

Strømsø, Stine Jakobsson, Rehabilitering i en trespråklig kommune. Helsedirektoratet, 2014

Hoaas, Hanne. Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen). 2009. Ikke gi deg no! – Oppfølging og likemannsarbeid i en nettbasert løsning

 

Øvrig personale med spesialkompetanse

Siv Eriksen, helsesykepleier
Annelin Lomeland Gya, spesialisering psykisk helse
Olga-Lise Holmen, spesialisering nevrologisk fysioterapi
Gro Elisabeth Jørgensen, spesialisering folkehelsearbeid
Morten Karlsen, organisasjonspsykolog
Sanna Kvaal, psykiatrisk og psykosomatisk

Kontakt oss

Skibotn: Gammelveien 29

Telefon: 777 15 900

SHR er sertifisert av DNV-GL innen Ledelsessystemer for miljø (ISO 14001:2015) og Ledelsessystemer for kvalitet (ISO 9001:2015).

skibotn helse og rehabilitering
skibotn helse og rehabilitering

Kontakt oss

Telefon
+47 777 15 900

Skibotn: Gammelveien 29

SHR er sertifisert av DNV-GL innen Ledelsessystemer for miljø (ISO 14001:2015) og Ledelsessystemer for kvalitet (ISO 9001:2015).