LUNGE- OG LUNGEKREFTREHABILITERING

Vi er her for deg

 

Rehabiliteringsoppholdet gir deg ny kunnskap om lungesykdom, riktig bruk av medisiner og fysisk aktivitet.

 

Lungelidelse

 

Tilbudet retter seg mot deg som har lungekreftkols eller andre luftveislidelser.

Rehabiliteringen går over fire uker. Grunnpilarene er fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse og røykeslutt. Tilbudet ledes av sykepleiere, fysioterapeuter, psykolog, lege, lungelege og ernæringsfysiolog.

Lunge- og lungekreftrehabiliteringen består i hovedsak av fysisk trening og teoretisk undervisning.

TRENINGEN OMFATTER

Når du kommer til oss kartlegger vi den fysiske kapasiteten din så du får et tilbud som er best mulig tilpasset sykdomssituasjonen din.

Treningen er allsidig og omfatter:

 • trening til musikk i gymsal

 • styrketrening

 • trening i basseng

 • trening ute i naturen

TEORIUNDERVISNING

I teoriundervisningen tar vi opp temaer som:

 • læring om lungesykdom

 • medikamentbruk

 • pusteteknikk og anfallsmestring

 • arbeidsteknikk og energisparing

 • trening og mosjonslære

 • kosthold, teori og praksis

 • å leve med lungesykdom

 • røykeavvenning

 • stress og stressmestring

 

PÅRØRENDE

Pårørende er velkommen til å delta under hele eller deler av oppholdet hos oss. Vi har erfart at det er til stor hjelp for deltakeren om ektefelle eller andre pårørende er med for å få veiledning og informasjon. Det gir også bedre effekt av rehabilitering på sikt.

Pårørende betaler en egenandel på kr 600,- per døgn.
Hvis det er behov for ekstra rom er prisen kr 800,- per person. Ved dokumentert ledsagerbehov, dekkes kost og losji.

Kontakt oss

Skibotn: Gammelveien 29

Telefon: 777 15 900

skibotn helse og rehabilitering
skibotn helse og rehabilitering

Kontakt oss

Telefon
+47 777 15 900

Skibotn: Gammelveien 29